background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Sociální rehabilitace

Identifikátor: 8899363

Posláním služby sociální rehabilitace je vést uživatele služby k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. A dále být nápomocni uživatelům v případě zájmu v nalezení a získání pravidelné, smysluplné činnosti a možnosti uplatnění se na trhu práce.

Cílem služby sociální rehabilitace je především:

 • zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.
 • aktivovat uživatele, zvýšit jeho sebevědomí posilováním jeho silných stránek a dovedností a podporovat samostatnost a nezávislost klientů tréninkem sociálních dovedností potřebných v běžném životě.
 • zprostředkovávat uživateli kontakt se sociálním prostředím a podporovat ho při hledání přátel, zábavy a koníčků.
 • vzděláváním a aktivizací klienta rozvíjet a upevňovat jeho pracovní návyky, dovednosti a kontakty.

Od roku 2023 v rámci reformy psychiatrické péče tým sociální rehabilitace FOKUS Semily, z. s. pracuje menším odborném týmu se základními pracovními pozicemi: Sociální pracovník, pracovník sociálních službách, psychoterapeut a peer konzultant (pracovník pod dohledem soc. pracovníka dle § 116 odst. 1 d ZSS). Více také viz: https://www.fokussemily.cz/index.php/2-uncategorised/7-financni-podpora-eu

Sociální pracovník

Provádí cílené sociální šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýzu této situace a poskytování následného sociálního poradenství k jejímu řešení.  Zajišťuje koncepční, metodickou a analytickou činnost v sociální oblasti. Odpovídá za vedení celé sociální agendy a vede sociální práci pracovníků v sociálních službách.

Pracovník v sociálních službách

Pod dohledem sociálního pracovníka úzce spolupracuje při základním sociálním poradenstvím, organizaci aktivit, při tvorbě individuálních plánů. Podporuje a dohlíží na vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.Zajišťuje sociální pomoc a provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka. Poskytuje pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci (v součinnosti s psychoterapeutem). Podílí se i na pracovní terapii a reintegraci.

Psychoterapeut

Psychoterapeut poskytuje samostatně komplexní psychologické a sociální poradenství/psychoterapii a edukaci (individuální i skupinovou) jedincům, dyádám, rodinám a skupinám, kde je členem klient  s duševním onemocněním či mentálním nebo kombinovaným postižením. Poskytuje krizovou intervenci v obzvlášť náročných životních situacích uživatele. Volí operativně nejefektivnější strategii, stanovuje vhodnou poradenskou či psychoterapeutickou činnost (formu, metody, techniky) až do jejího ukončení. Spolupracuje v indikovaných případech s ostatními pracovníky přímé péče.

Peer konzultant (pracovník pod dohledem soc. pracovníka dle § 116 odst. 1 d ZSS)

Základem práce peer konzultanta je sdílení osobního příběhu zotavení, většinou se tak děje formou osobního pohovoru, případně na skupinových setkáních.  V případě potřeby pomoci či požádá o to  sám uživatel  pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. doprovod k lékaři či na úřad).  Peer konzultant přináší do odborného týmu (sociálnímu pracovníkovi, psychoterapeutovi, pracovníkovi v sociálních službách) reflexe o uživatelích a o práci týmu.

Maximální okamžitá kapacita služby jsou v ambulantní a terénní formě 5 uživatelů. Při práci s jednotlivcem připadá 1 pracovník v přímé péči na 1 uživatele. Při práci se skupinou při složitějších zakázkách připadají maximálně 3 pracovníci přímé péče (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a psychoterapeut) na maximálně 5 uživatelů. 

Viz Registr sociálních služeb MPSV ČR: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=4f708ff70e1537b3fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1671531158528_3

Služba je poskytována:

 • v terénu (v přirozených podmínkách uživatele, nebo kde si uživatel určí)
 • ambulantně v zařízení FOKUS Semily, z.s., Bítouchovská 1, 513 01 Semily
 • v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin
 • v regionech SEMILSKA, JILEMNICKA, ŽELEZNOBRODSKA.

Kontaktujte nás:

 • E:mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sociální pracovnice: Bc. Tereza Kašparová (+420 736 257 096)
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Jan Coufal  (+420 774 083 085)