background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Fokus Semily, z.s.

Na základě Usnesení vlády ČR č. 239 v důsledku šíření koronaviru pozastavujeme po dobu trvání nouzového stavu činnost ambulantní služby sociálně terapeutických dílen.

Službu terénní sociální rehabilitace poskytujeme klientům bez omezení. V případě, že potřebujete zajistit léky, potraviny, potřebujete neodkladně řešit záležitosti na úřadech, u lékaře apod., kontaktujte nás na tel.

 736 257 096  Bc. Marie Hlaváčová

 731 150 064  Bc. Lucie Tomášková

 

FOKUS jako bezpečný přístav kvalitní podpory, jako odrazový můstek do dnešní uspěchané společnosti k najití nových šancí v uplatnění.

Poskytujeme následující sociální služby:

Sociální rehabilitace

Poslání služby je vést uživatele k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. Více informací …

Sociálně terapeutické dílny

Poslání služby je být nápomocni v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků, předcházet sociálnímu vyloučení. Více informací …

Kdo jsou naši klienti:

Jsou to lidé ve věku 16 – 64 let, kteří patří do následujících skupin:

  1. osoby s chronickým duševním onemocněním
    - zejména s těmito diagnózami: F 20 – F 29, F 30 – F 39, F 40 – F 48, F 60 – F 69
  2. osoby s kombinovaným postižením
    - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jejichž dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
  3. osoby s mentálním postižením (lehká a střední mentální retardace)

Poskytované služby jsou bezplatné.

Kontaktujte nás:

E:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální rehabilitace: Bc. Marie Hlaváčová, 736 257 096

Sociálně terapeutické dílny: Bc. Lucie Tomášková, 731 150 064

Vedoucí zařízení: Jarmila Kuželová, 774 083 085

 

Na provoz sociálních služeb sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace byla v roce 2020 poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/691/2020.

 

Na provoz sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace byla poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4113/2019. 

 

liberecky kraj


Evropský sociální fond

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862