background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Fokus Semily, z.s.

FOKUS jako bezpečný přístav kvalitní podpory, jako odrazový můstek do dnešní uspěchané společnosti k najití nových šancí v uplatnění.

Poskytujeme následující sociální služby:

Sociální rehabilitace

Poslání služby je vést uživatele k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. Více informací…

Sociálně terapeutické dílny

Poslání služby je být nápomocni v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků, předcházet sociálnímu vyloučení. Více informací…

Kdo jsou naši klienti:

- v sociálně terapeutických dílnách osoby ve věku 15 - 65 let,
- v sociální rehabilitaci osoby ve věku 15 - 75 let, kteří patří do následujících skupin
:

 1. osoby s chronickým duševním onemocněním
  - zejména s těmito diagnózami: F 20 – F 29, F 30 – F 39, F 40 – F 48, F 60 – F 69
 2. osoby s kombinovaným postižením
  - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jejichž dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
 3. osoby s mentálním postižením (lehká a střední mentální retardace)

Poskytované služby jsou bezplatné.

Kontaktujte nás:

 • E:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sociální rehabilitace: Bc. Tereza Kašparová, 736 257 096
 • Sociálně terapeutické dílny: Bc. Lucie Tomášková, 731 150 064
 • Statutární zástupce, předseda spolku: Mgr. Jan Coufal, 774 083 085

liberecky kraj

Na provoz sociálních služeb sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace
byla v roce 2023 poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/572/2023.

Na provoz sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace
byla poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 č. OLP/4528/2022.


Evropský sociální fond

Projekt byl ke 30. 11. 2020 ukončen.

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862


PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme společnosti Kompakt spol. s r. o. a všem firmám, které nám pomocí nosičů reklamy umístěných na automobilu  pomohly ke získání sociálního automobilu.