background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Fokus Semily, z.s.

FOKUS jako bezpečný přístav kvalitní podpory, jako odrazový můstek do dnešní uspěchané společnosti k najití nových šancí v uplatnění.

Poskytujeme následující sociální služby:

Sociální rehabilitace

Poslání služby je vést uživatele k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. Více informací …

Sociálně terapeutické dílny

Poslání služby je být nápomocni v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků, předcházet sociálnímu vyloučení. Více informací …

Kdo jsou naši klienti:

Jsou to lidé ve věku 16 – 64 let, kteří patří do následujících skupin:

  1. osoby s chronickým duševním onemocněním
    - zejména s těmito diagnózami: F 20 – F 29, F 30 – F 39, F 40 – F 48, F 60 – F 69
  2. osoby s kombinovaným postižením
    - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jejichž dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
  3. osoby s mentálním postižením (lehká a střední mentální retardace)

Poskytované služby jsou bezplatné.

Kontaktujte nás:

E:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální rehabilitace: Bc. Marie Hlaváčová, 736 257 096

Sociálně terapeutické dílny: Bc. Lucie Tomášková, 731 150 064

Vedoucí zařízení: Jarmila Kuželová, 774 083 085

 

Na provoz sociálních služeb sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace byla v roce 2020 poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/691/2020.

 

Na provoz sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace byla poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4113/2019. 

 

liberecky kraj


Evropský sociální fond

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862