background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Fokus Semily, z.s.

FOKUS jako bezpečný přístav kvalitní podpory, jako odrazový můstek do dnešní uspěchané společnosti k najití nových šancí v uplatnění.

Poskytujeme následující sociální služby:

Sociální rehabilitace

Poslání služby je vést uživatele k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. Více informací…

Sociálně terapeutické dílny

Poslání služby je být nápomocni v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků, předcházet sociálnímu vyloučení. Více informací…

Kdo jsou naši klienti:

- v sociálně terapeutických dílnách osoby ve věku 15 - 65 let,
- v sociální rehabilitaci osoby ve věku 15 - 75 let, kteří patří do následujících skupin
:

  1. osoby s chronickým duševním onemocněním
  2. osoby s kombinovaným postižením
    - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jejichž dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
  3. osoby s mentálním postižením (lehká a střední mentální retardace)

Poskytované služby jsou bezplatné.

Kontaktujte nás:

  • E:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Sociální rehabilitace: Bc. Tereza Kašparová, 736 257 096
  • Sociálně terapeutické dílny: Bc. Lucie Tomášková, 731 150 064
  • Statutární zástupce, předseda spolku: Mgr. Jan Coufal, 774 083 085

liberecky kraj

Na provoz sociálních služeb sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace byla v roce 2024 poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3816/2023.

Na provoz sociálně terapeutických dílen byla poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje – Individuální dotace v oblasti sociálních služeb č. OLP/2732/2023.


eu spolufinancováno barevné

FOKUS Semily, z.s. je od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2026 zapojen do níže uvedeného individuálního projektu Libereckého kraje, který je spolufinancován Evropskou unií.

„Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“

 registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885

Cíl projektu:

Podpora dostupnosti vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj v letech trvání projektu.

Hlavním motivem pro realizaci projektu je podpora registrovaných sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje zapojených do probíhající reformy péče o duševní zdraví (§ 70 – sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě – r. č. 8899363). Projekt dále podporuje zvýšení schopností a dovedností v běžném životě osob se zdravotním postižením (§ 67 – sociálně terapeutické dílny – r. č. 6265472).

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.


PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme společnosti Kompakt spol. s r. o. a všem firmám, které nám pomocí nosičů reklamy umístěných na automobilu  pomohly ke získání sociálního automobilu.

Děkujeme organizaci Nadace ČEZ  za podporu a poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 000,- Kč (Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku LBK PR23/57279 EPP) na náš projekt realizovaný v roce 2023 pod názvem „Sociální automobil“.

Děkujeme všem donátorům za finanční podporu našeho projektu „Sociální automobil pro Fokus Semily:

EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ, BENEŠ a LÁT a.s., Seva-czech chráněná dílna, Autoškola Emko, Buday a Sádek – dřevoateliér, MBQ, Účetnictví a daňové poradenství Tetra SM s.r.o a Tendr cz